Our Advisors

Advisors Grid V1

Rebecca Leo

Rebecca Leo

Tax Consultant

Iven Rocky

Iven Rocky

Chef Advisor

Adam Ivan

Adam Ivan

CEO

Advisors Grid V2

Rebecca Leo

Rebecca Leo

Tax Consultant

Iven Rocky

Iven Rocky

Chef Advisor

Matthew Stone

Matthew Stone

Consultant

Advisors Grid V3

Rebecca Leo

Rebecca Leo

Tax Consultant

Matthew Stone

Matthew Stone

Tax Consultant

Adam Ivan

Adam Ivan

CEO

Advisors Grid V4

Rebecca Leo

Rebecca Leo

Tax Consultant

Iven Rocky

Iven Rocky

Tax Consultant

Adam Ivan

Adam Ivan

CEO

Advisors Grid V5

Rebecca Leo

Rebecca Leo

Tax Consultant

Iven Rocky

Iven Rocky

Chef Advisor

Matthew Stone

Matthew Stone

Consultant

Advisors Grid V6

Rebecca Leo

Rebecca Leo

Tax Consultant

Matthew Stone

Matthew Stone

Tax Consultant

Adam Ivan

Adam Ivan

CEO